Sentiero Desktop

 NAJNOVEJŠA KOMBINACIJA TIMPANOMETRIJE, AVDIOMETRIJE IN OTOAKUSTIČNE EMISIJE V ENI NAPRAVI