Пат Медикал (Path Medical)

2000px-Flag_of_Albania.svgComing soonComing soonComing soonComing soon1280px-Flag_of_Montenegro.svg

 

 

 

 

Слухот е еден од најважните човечки сетила. Проверката на слухот кај доенчињата е една од најважните работи за неговиот нормален развој, разбирање на околината и учењето. Во многу случаи проблемите со слухот можат лесно да се рехабилитираат доколку рано се откријат.pathgirl

Пат Медикал  (Path Medical ) е насочен кон развој и употреба на најдобра технологија и обезбедување на иновативни решенија за аудиолошко дијагностицирање на сите старосни и ризични групи – од новороденчиња и деца од предучилишна возраст до возрасни лица.

Во соработка со водечките универзитети, Пат Медикал (PATH Medical) ги поддржува основните истражувања во однос на новите стратегии и методи во аудиологијата. Дел од мисијата на Пат Медикал (PATH Medical) е да ги анализира и да обезбеди пренос на најдобрите резултати од испитувањата, иновациите и техничките решенија во своите уреди и аудиолошката пракса.

senti_cover1

 

 

Sentiero ECO SLO pdf

Sentiero ECO

 

 

 

 

 

 

 

NAJNOVEJŠA KOMBINACIJA TIMPANOMETRIJE, AVDIOMETRIJE IN OTOAKUSTIČNE EMISIJE V ENI NAPRAVI

Sentiero DESKTOP

NAJNOVEJŠA KOMBINACIJA TIMPANOMETRIJE, AVDIOMETRIJE IN OTOAKUSTIČNE EMISIJE V ENI NAPRAVI

НАЈНОВА КОМБИНАЦИЈА ОД ТИМПАНОМЕТРИЈА,
АУДИОМЕТРИЈА И ОТОАКУСТИЧНИ ЕМИСИИ ВО ЕДЕН УРЕД

 

Sentiero ADVANCED SLO pdf

Sentiero ADVANCED

sentiero-adv_abr