Path Medical

Coming soonComing soonComing soonComing soonComing soon1280px-Flag_of_Montenegro.svg

 

 

 

 

Të dëgjuarit është një ndër shqisat më të rëndësishme të njeriut. Të jeni të njohur se a dëgjon foshnja është esenciale për zhvillinin normal të saj, perceptimin e botës dhe mësimin. Në raste të shumta, vështirësitë me të dëgjuarit mund të riaftësohen, e krejt kjo nëqoftëse e zbulojmë me kohë.pathgirl

Path Medical  është i drejtuar në zhvillimin dhe përdorimin e teknologjisë më të përsosur, si dhe sigurimin e zgjidhjeve të inovacioneve të diagnostikës audiologjike për të gjitha grupet e moshave të ndryshme dhe grupet e rrezikuara – prej foshnjeve të posalindura dhe fëmijve në moshën parashkollore, deri te të moshuarit.

Në bashkëpunim me universitetet kryesore, PATH Medical mbështet hulumtimet elementare sa u takon strategjive të reja dhe metodave në audiologji. Një pjesë e misionit të Path Medical është ajo që të analizojë dhe kujdeset për transferimin e rezulltateve më të mira të hulumtimeve, inovacioneve dhe zgjidhjeve teknike në aparaturat e veta dhe në praktikën audiologjike.

senti_cover1

 

 

Sentiero ECO SLO pdf

Sentiero ECO

 

 

 

 

 

 

 

NAJNOVEJŠA KOMBINACIJA TIMPANOMETRIJE, AVDIOMETRIJE IN OTOAKUSTIČNE EMISIJE V ENI NAPRAVI

Sentiero DESKTOP

NAJNOVEJŠA KOMBINACIJA TIMPANOMETRIJE, AVDIOMETRIJE IN OTOAKUSTIČNE EMISIJE V ENI NAPRAVI

KOMBINIMI MË I PËRSOSUR DHE I RI I TIMPANOMETRISË,
AUDIOMETRISË DHE EMISIONIT OTOAKUSTIK NË NJË APARAT

 

Sentiero ADVANCED SLO pdf

Sentiero ADVANCED

sentiero-adv_abr