Kongres o osteointegraciji v Newcastlu

Novice Newcastle

Od 6.6.2013 do 9.6.2013 je na severovzhodu Anglije v kraju Newcastle potekal 4.mednarodni simpozij »Bone conduction hearing – craniofacial osseointegration«, torej simpozij s področja kostne prevodnosti sluha in obrazno -s keletne implantologije.

Na letošnjem četrtem simpoziju je bilo največ udeležencev do sedaj, skoraj 500, in so zastopali preko 30 držav.

Udeležil se ga je tudi dr. Janez Rebol iz UKC Maribor s predstavitvijo »Obvladovanja mehkih tkiv ob kostnovsidranih implantih«

Predstavljeno je bilo veliko novosti na področju implantologije kostno prevodnih slušnih pripomočkov. Razvoj se usmerjaja v poenostavljanje operativnih postopkov in v iskanje enostavnejših rešitev kostnega prevajanja brez osseointegracije.

Srečanja se je udeležil tudi pred kratkim upokojeni, vodilni, švedski otorinolaringolog na področju kostnovsidranih slušnih pripomočkov Anders Tjellstrom.

On je živa legenda razvoja operativnih metod in različnih modelov kostno usidranih slušnih pripomočkov BAHA in je učitelj mnogih strokovnjakov s tega področja, med njimi tudi dr. Janeza Rebola iz Maribora.

Novice Newcastle 01

Novice Newcastle 02