Kako do slušnega aparata

Kako do slušnega aparata

Običajna pot do slušnega aparata, to je skozi sistem javnega zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, poteka v sedmih korakih:

  1. Ko osebni zdravnik oceni, da zavarovana oseba potrebuje slušni aparat, jo napoti k pooblaščenemu zdravniku – specialistu (ORL). Za tovrstne preglede se lahko naročite tudi v ambulantah, kjer delajo naši specialisti
  2. Ko specialist ORL ugotovi potrebo po slušnem aparatu, izda naročilnico za preizkus slušnega aparata, na kateri označi, da gre za izposojo testnega slušnega aparata za obdobje treh mesecev.
  3. Zavarovana oseba na osnovi naročilnice pri dobavitelju, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS, prejme testni slušni aparat. Dobavitelj izda tudi olivo.
  4. Zavarovana oseba izbere ustrezni testni slušni aparat ob pomoči akustika, ki slušni aparat nastavi, uporabnika navaja na uporabo in ga nauči ravnati s slušnim aparatom.
  5. Zavarovana oseba se s testnim slušnim aparatom oglasi pri napotenem zdravniku ORL, kjer opravi slušne vaje.
  6. Ko akustik ugotovi, da se je oseba navadila na uporabo slušnega aparata in da je z njim zadovoljna (od izdaje testnega slušnega aparata mora miniti najmanj štirinajst dni), izda potrdilo.
  7. Zdravnik ORL z izdajo naročilnice za slušni aparat potrdi, da je bil dosežen ustrezen slušno rehabilitacijski učinek. Na podlagi tega oseba prejme slušni aparat. V primeru, da oseba s testnim slušnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno rehabilitacijskega učinka, ji zdravnik ORL ne izda naročilnice; v tem primeru je zavarovana oseba dolžna testni slušni aparat vrniti dobavitelju.

6790935_xl

Če se komu zdi ta pot predolga in prekomplicirana, lahko preizkusi našesamoplačniške slušne aparate . Nakupe slušnih aparatov preko interneta pa odsvetujemo, saj ti, kljub vabljivo nizki ceni, niso prilagojeni vašim specifičnim izgubam sluha in največkrat v drobnem tisku sploh niso deklarirani kot slušni aparati ampak le kot ojačevalci zvoka.

Slušni aparat je dragocen medicinsko tehnični pripomoček. Zavarovanec ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati.

Osebe z okvaro sluha lahko na podlagi naročilnice za tehnični pripomoček, to je obrazec, ki ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za predpisovanje pripomočka, izbirajo med standardnim in nadstandardnim slušnim aparatom.

Standardni aparat je brez daljinskega upravljalnika in omogoča zadovoljiv slušno rehabilitacijski učinek. Cenovno je opredeljen po vrednosti, ki jo določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Je zauheljne in vušesne oblike. Obliko, ki je za posameznika najbolj primema, določi zdravnik specialist ORL in je odvisna cd teže slušnega aparata.

Nadstandardni aparat vam dobavitelj izda na naročilnioo za tehnične pripomočke samo na vašo zahtevo. Ob tern vas mora seznaniti, da sami plačate ustrezni delež stroškov za nadomestne dele in vzdrževanje. Zahtevo za nadstandardni aparat podate s pisno izjavo, da soglašate z doplačilom razlike med pogedbeno ceno slušnega aparata in prodajno ceno nadstandardnega slušnega aparata ter da vas je dobavitelj seznanil z ustreznim deležem stroškov, ki jih plačate sami (ZZZS, 2010 dopis 171-402/2009-DI/2).

Vsakemu aparatu, ne glede na to ali gre za zauheljni ali vušesni, pripada ušesni vložek po meri ali »oliva. To je pomembni del slušnega aparata, preko katerega se zvok prenaša iz aparata v uho. Njegova ključna prednost je v tem, da je prilagojen uporabniku – izdelan je po odtisu posameznikovega ušesa,

Trajnostna doba slušnega aparata je del standarda in določa obdobje, v katerem je zavarovanec opravičen do novega pripomočka. Odvisna je od vrste tehničnega pripomočka in starosti zavarovane osebe:

• otroci do dopolnjenega šestega leta starosti – dve leti,

• otroci od šestega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti – tri leta,
• za druge zavarovane osebe – šest let,
• digitalni slušni aparat za otroke do petnajstega leta strosti – pet let.

Oliva je sestavni del slušnega aparata, zato je. je trajnostna doba enaka kot za slušni aparat.

Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme potrdilo za obdobje do treh mesecev, s katerim se zaveže, da bo slušni aparat vrnila po zaključku testiranja oziroma najkasneje v roku treh mesecev od prejema slušnega aparata ali pa bo dobavitelju predložila naročilnico za izdajo slušnega aparata.

Med preizkušanjem slušnega aparata lahko zavarovana oseba testni aparat kadarkoli vrne dobavitelju. Pri vračilu ji mora dobavitelj izročiti naročilnico in potrdilo o vračilu. Zavarovana oseba zadrži le olivo, ki jo lahko uporabi za testiranje slušnega aparata pri drugem dobavitelju. Pri novem dobavitelju nov testni aparat prevzame z izvodom naročilnice prav tako za obdobje trimesečnega testiranja. Zavarovana oseba ni dolžna pojasnjevati razlogov za vračilo testnega aparata.

Zavarovana oseba po izteku trajnostne dobe pripomočka pridobi pravico do novega slušnega aparata. Za pridobitev novega slušnega aparata je potrebno ponovno opraviti sedem korakov, ki so navedeni zgoraj. Zavarovana oseba lahko dobi nov slušni aparat pred iztekom trajnostne dobe, če je pri njej prišlo do anatomskih ali funkcionalnih sprememb, predelava slušnega aparata pa bi presegla več kot polovico vrednosti novega slušnega aparata.

V primeru, ko standardni slušni aparat glede na zdravstveno stanje zavarovane oseb ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti, je zavarovana oseba upravičena do zahtevnejšega slušnega aparata iste vrste, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši na slovenskem trgu.

O tem odloča imenovani zdravnik na predlog pooblaščenega zdravnika, ki izda sklep o pravici do zahtevnejšega slušnega aparata. Seznam zahtevnejših slušnih aparatov, o katerih s sklepom odloča imenovani zdravnik, določi upravni odbor ZZZS (2. odstavek 214. člena).

Vaš slušni aparat mora »preživeti» najmanj šest let – za to obdobje podpisujete sodelovanje z dobaviteljem, pri katerem boste izbrali slušni aparat, zato je zelo pomemben odnos dobavitelja do vas in do vaše okvare sluha. Po prejemu naročilnice za slušni aparat obiščite vse dobavitelje slušnih aparatov v kraju in izberite informacije o njihovih slušnih aparatih ter o njihovem poslovanju. Ničesar ne podpisujte takoj! Natančno preberite vsebino, se posvetujte in si vzemite čas za premislek. Prosite slišeče sorodnike, prijatelje ali znance naj vas spremijo in vam pomagajo pri sporazumevanju. Ne pozabite, da boste morali slušni aparat z doplačilom vzdrževati sami z lastnimi sredstvi (sorazmerni del stroškov).